அதிராம்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற கோடை கால பயிற்சி முகாம்