9 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – ஜாம்பஜார் கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 25-08-2013  அன்று 9 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………………