8 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு குர்பானி – தென்காசி கிளை

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி கிளையின் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 8 மாடுகள் மற்றும் 1 ஆடு  குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………….