8 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – சைதாப்பேட்டை கிளை

தென்சென்னை மாவட்ட்ம சைதாப்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 17-09-2014 அன்று 8 இடங்களில் சமூக தீமைகளுக்கு எதிராக மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…………………..