திருக்குர்ஆன் கூறும் அழகிய விவாதங்கள் பாகம் -2


ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி)
உரை: ஷம்சுல்லுஹா
தலைப்பு: திருக்குர்ஆன் கூறும் அழகிய விவாதங்கள் பாகம் -2
நேரம்: 56:50 min
அளவு: 67:3 MB

  • imageதிருக்குர்ஆன் கூறும் அழகிய விவாதங்கள் பாகம் -2