திருவாரூர் மாவட்டம் மரக்கடை லட்சுமாங்குடி கிளையில் கடந்த 10-2-2012 அன்று தஃவா நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. மேலும் கடந்த 13 -2-2012 வரை பிப் 14 போராட்ட நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.