ஷஃபாஅத் (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்) 14-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 14-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: ஷஃபாஅத் (ஏதத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 51:39 min
அளவு: 60.78 MB

  • image14-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி