6 மாடுகள் 3 ஆடுகள் கூட்டு குர்பானி – ரஹ்மத் நகர் கிளை

நெல்லை மாவட்டம் ரஹ்மத் நகர் கிளை சார்பாக  சார்பாக  கடந்த 16-10-2013 அன்று 6 மாடுகள் 3 ஆடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……….