6 ஆம் தேதி ஹஜ் பெருநாள் – TNTJ அறிவிப்பு – பத்திரிக்கைகளில் வெளியான செய்தி!

6 ஆம் தேதி ஹஜ் பெருநாள் – TNTJ அறிவிப்பு – பத்திரிக்கைகளில் வெளியான செய்தி!

img203(1) img204(1)