” 50. -மேற்பட்டோருக்கு இலவச ஆடைகள் வழங்கப்பட்டது” நிவாரண உதவி – காவாங்கரை கிளை