50 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – ஏழுகிணறு கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளையின் சார்பாக கடந்த18-05-2013 அன்று  50 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்ஸாரி மற்றும் சகோ.இப்ராஹிம் ஷா ஆகியோர் உரையாற்றினார்கள்….