50 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – ஏழுகிணறு கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் ஏழுகிணறு கிளையின் சார்பாக கடந்த 18.05.2013 அன்று 50 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………