4 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அத்திக்கடை  கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம் அத்திக்கடை  கிளை சார்பாக 14-05-2013 அன்று அவசர இரத்த தான பிரிவில் 4 யூனிட் இரத்தம் கொள்கை சகோதரர்களால் வழங்கப்பட்டது….