4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சுப்ரமணியபுரம்‬ கிளை
சார்பாக கடந்த 9-09-2014 அன்று 4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சஜிர் அவர்கள் “யாரை பின்பற்றுவது” என்ற தலைப்பில்
உரையாற்றினார்கள்…………………….