4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – சவுக் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சவுக் கிளையில் கடந்த 11-05-2014 அன்று 4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………………………