4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – பூந்தமல்லி கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2013 அன்று 4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது……………..