4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – தாங்கல் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கல் கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று 4 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது……………….