“30” நபர்கள் குறுதிக் கொடை அளித்த இரத்த தான முகாம் – திருப்பத்தூர் கிளை