30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு கறி விநியோகம் – தரமணி கிளை

தென்சென்னை மாவ்ட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த  12-02-2015 அன்று  30 ஏழை குடும்பங்களுக்கு கறி விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………………