30 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – சூளைமேடு கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் சூளைமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று 30 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…………….