3 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – மேற்கு  சைதாப்பேட்டை கிளை

தென்சென்னை மாவட்ட்ம மேற்கு  சைதாப்பேட்டை கிளை சார்பாக 20-09-2014 அன்று 3 இடங்களில் சமூக தீமைகளுக்கு எதிராக மெகா போன் பிரச்சாரம்  நடைபெற்றது………………………………….