3 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – தாங்கல் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாங்கல் கிளை சார்பாக கடந்த 03-10-2013 அன்று 3 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………………