3 இடங்களில் மெகா போன்  பிரச்சாரம் – துறைமுகம் கிளை

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று  3 இடங்களில் மெகா போன்  பிரச்சாரம்  நடைபெற்றது.