3யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – அரக்கோணம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக கடந்த 15-05-2013 அன்று அவசர இரத்த தான பிரிவில் 3 யூனிட் இரத்தம் கொள்கை சகோதரர்களால் வழங்கப்பட்டது…….