80 மாணவர்களுக்கு இலவச நோட்டுபுத்தகம்-வாசுதேவநல்லூர் TNTJ