2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பேகம்பூர் கிளை

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பேகம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-05-2014 அன்று 2 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………… …………