2 இடங்களில் பெண்கள் பயான் – பம்மல் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் பம்மல் கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2014 அன்று மற்றும் 25-05-2014 ஆகிய நாட்களில் 2 இடங்களில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது…………………