2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – ஆனைமலை கிளை

கோவை மாவட்டம் ஆனைமலை கிளை சார்பாக கடந்த 11-05-2014 அன்று 2 இடங்களில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாகிர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………………..