19 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் குர்பானி – தக்கலை கிளை

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளையில்  கடந்த 16-10-2013 அன்று 19 மாடுகள் மற்றும் 6 ஆடுகள் குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………….