19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – கோட்டார் கிளை

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளையில் கடந்த 16-10-2013 அன்று 19 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது………………….