19  ஏழை குடுபங்களுக்கு உணவு பொருட்கள் இலவச விநியோகம் – மங்கலக்குடி கிளை

இராமநாதபுரம் வடக்கு மாவடடம் மங்கலக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 18-02-2015 அன்று 19  ஏழை குடுபங்களுக்கு ரூபாய் 5000 மதிப்புள்ள உணவு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது…………………