18 வது வாராந்தர அரபி பாட வகுப்பு – கத்தர்

கத்தர் மண்டல மர்கசில் கடந்த 04-11-2011 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை மஹ்ரிப் தொழுகைக்குப்பின் வாராந்திர அரபி பாட வகுப்பு (18 வது வாரம்) நடைபெற்றது.

மண்டலப் பேச்சாளர் மௌலவி. அன்சார் மஜீதி அவர்கள் அனைவரும் சரியான உச்சரிப்பில் குர்ஆனை ஓதவேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இவ்வகுப்பை நடத்தினார்கள்.

தமிழறிந்த இந்திய -இலங்கை நாடுகளை சார்ந்த ஏராளமான சகோதர-சகோதரிகள் இதில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டார்கள்.