166 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – ஜாம்பஜார் கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று 166 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. மேலும் நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………..