15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – திருப்பூர் மாவட்டம்

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16-10-2013 அன்று 15 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………….