கத்தர் மண்டல கிளைகளின் வாராந்திர சொற்பொழிவு 2.5.2013

JUMMA ALKHESA 20130503

JUMMA ALSADD 20130503

JUMMA BIN MEHMOOD20130503

JUMMA LAQTA 2013-05-03

JUMMA MUAITHER 20130503

JUMMA SALATHA JADEED20130503

jumma sanniya 2013-05-03

JUMMA WAKRA20130503அல்லாஹுவின் பேரருளால்,தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், கத்தர் மண்டலத்தின் பின்வரும் கிளைகளில் கடந்த 02–05-2013 வெள்ளி அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

1. வக்ரா பகுதியில்-. ஃ பக்ருதீன் அலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

2 . நஜ்மா பகுதியில்-சகோதரர் மவ்லவி இஸ்ஸத்தின் ரிள்வான் , அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

3 .அல் அத்தியா பகுதியில் – மவ்லவி,அப்துஸ்சமத் மதனீ அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

4 .முஐதர் பகுதியில் – மவ்லவி லாயிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

5. லக்தா பகுதியில் மவ்லவி அன்ஸார் மஜிதி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

6 . அல் ஃஹீஸா பகுதியில் –சபீர் அஹமது அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

7.சலாத்தா ஜதீத் பகுதியில்- சகோதரர் முஹமது யூசுப் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

8.ம’அமூரா பகுதியில் – சகோதரர் .ஹயாத் பாஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

9. பின் மஹ்மூத் பகுதியில் சகோதரர்.அப்துர் ரஹ்மான் . அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

10. கரத்திய்யாத் பகுதியில் – மவ்லவி மனாஸ் பயானி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

11.கரஃப்ஃபா பகுதியில் -மவ்லவி அன்ஸார் மஜிதி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

12 அல்சத் பகுதியில் மவ்லவி ,முஹமது அலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்