14 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று 14 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் “குர்பானி சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………