13 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – சேத்துப்பட்டு கிளை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு கிளையில் கடந்த 24-09-2013 அன்று 13 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது……………..