129 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி – தென்சென்னை மாவட்டம் 

தென்சென்னை மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 17-10-2013 அன்று 129 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……………….