12 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – தரமணி கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 05-05-2013 அன்று 12 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது….