12 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – நெற்குன்றம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளையில் கடந்த 28-04-2013 அன்று 12 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…..