116 இடங்களில் மெகா போன் பிரச்சாரம் – ஜாம்பஜார் கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று 116 இடங்களில் சமூக தீமைளுக்கு எதிராக மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………………..