10 இடங்களில்  மெகா போன் பிரச்சாரம் – பட்டூர் கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் பட்டூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று 10 இடங்களில்  மெகா போன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது………………