1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – ‎மூரார்பாத் கிளை

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் மூரார்பாத் கிளை சார்பாக கடந்த 18-10-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது…………………