1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி – பிபி குளம் கிளை

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று 1 யூனிட் அவசர இரத்த தான உதவி செய்யப்பட்டது………………………………………………