காட்டுமன்னார்குடியில் நடைபெற்ற வரதட்சனை ஒழிப்புக் கூட்டம்