காட்டுமன்னார்குடியில் ஏழை மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச நோட்டு புத்தகம்!