கடவுள் மறுப்பு இயகத்தினருடன் நடைபெற்ற விவாத வீடியோ

கடவுள் மறுப்பு இயகத்தினருடன் சென்னையில் 2009 அக் 11 மற்றும் 12 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற விவாத வீடியோ! (link updated on 4-10-2010)

natheega_vivatham

முதல் நாள்:டவுன்லோடு செய்வதற்கு Right Click செய்து Save Target As ஐ கிளக் செய்யவும்

பாகம் 1 Download

பாகம் 2 Download

பாகம் 3 Download

பாகம் 4 Download

பாகம் 5 Download

பாகம் 6 Download

பாகம் 7 Download

பாகம் 8 Download

இரண்டாம் நாள்:

பாகம் 1 Download

பாகம் 2 Download

பாகம் 3 Download

பாகம் 4 Download

பாகம் 5 Download

பாகம் 6 Download

பாகம் 7 Download

பாகம் 8 Download

பாகம் 9 Download