”முஹர்ரம் மாதம்” தவ்ஹீத் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கடந்த 04 – 12 – 2011 அன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தவ்ஹீத் கிளையின் சார்பாக தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் மொஹரம் மாதத்தின் சிறப்புகளும் அதில் நடக்கும் அனச்சரங்களும் என்னும் தலைப்பில் சகோதரர் காதர் சரிபும் மற்றும் அமின் காணும் சிறப்புரையாற்றினர்.

அன்று ஒரே நாளில் முன்று இடங்களில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது,இதில் மக்கள் ஆர்வத்துடன் கேட்டு பயனடைந்தனர் அல்ஹம்துலில்லாஹ்