”சுவர்க்கம் செல்லும் வழி” நாகர்கோயில் கிளை பெண்கள் பயான்

பெண்களுக்கான வாராந்திர உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சி குமரி மாவட்ட நாகர்கோயில் கிளையில் கடந்த  26.11.11 அன்று நடைபெற்றது. இதில் ஆலிமா சாஜிதா அவர்கள் ‘சுவர்க்கம் செல்லும் வழி’ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.