ஹித் கிளை – வாராந்திரபயான்

பஹ்ரைன்மண்டலம் ஹித் கிளை வாராந்திரபயான் நிகழ்ச்சியில் சகோ.ஹாரிஸ்அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.
இடம் :  ஹித் கிளை – பஹ்ரைன்
நாள் : 09.10.2015 – வெள்ளிக்கிழமை
நேரம் : 12:30 pm